Ansager og Omegns Jagtforening har hjemsted i Varde Kommune, og er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund(DJ) tilhørende kreds 4. Foreningen tæller p.t. ca. 335 medlemmer.

Foreningens er opstået ved sammenlægning af Skovlund Jagtforening og Ansager-Kærbæk Jagtforening og det skete den 22 Februar 1973. Skovlund Jagtforening er stiftet 4 Marts 1933 og Ansager-Kærbæk er stiftet 24 Juni 1939. Datoerne er først kommet frem af de støvede gemmer i efteråret 2013 hvor de var noteret i en ældre forhandlingsprotokol.

Flugtskydningsbanen er foreningens faste samlingssted hvor klubhuset danner rammen for mange af vores aktiviteter. Adressen er sønderbro 39B, 6823 Ansager.

Alle aktiviteter drives af foreningens mange frivillige hjælpere som yder en kæmpe indsats. Uden dem kunne foreningen ikke afholde de mange aktiviteter og hus og omgivelser kunne ikke fremstå så indbydende og velholdte som det gør. 

AJF udsender en gang årligt det lokale medlemsblad og indeholder oplysninger om arrangementer, skydning og jagt etc.

Lokale annoncører er med til at støtte udgivelsen og et stort tak til dem!

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/