Riffelbanen i Ansager

8 standpladser, der skydes på 50m og 100m faste mål på papirskiver.

2 faste indskydningsbænke til indskydning.

Et bredt udvalg af skydestokke kan lånes og afprøves på banen.

Vores riffelinstruktører står for sikker afvikling af skydningerne og er altid behjælpelige med råd og vejledning, hvis det ønskes.

Som noget nyt har vi nu duelanlæg på to baner, kan benyttes efter aftale med instruktørerne.

Natkikkerter: Du kan indskyde dit natgrej på vores bane og træne under realistiske forhold.

I efteråret kan vi slukke lyset på skiver og baneanlæg så du kan træne skydning på mørklagte mål. Skyderampen er oplyst af hensyn til sikkerheden.

Har du termisksigte kan vi montere mål der lyser op. 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/